Tolv måneder anmeldes i TVFyns bogprogram Bøger uden afbrydelse fredag 14.9.12 og kan ses på programmets website.

Det er kulturproducent Anneline Köhler-Juul, der har læst romanen, og hun har heldigvis blik, for at Tolv måneder har andre lag, end dét, hun synes umiddelbart kan ligne en “chick-lit”-verden.

Jeg vil som forfatter meget mere end at beskrive en kvindeverden-kliche! Og håber så sandelig, at også alle I andre læsere kan se, at Tolv måneder er andet og mere end det.

Læs selv og vurder hvad du synes – og se anmeldelsen på TVFyns Bøger uden afbrydelse