Med støtte fra Statens Kunstråds Prøveoversættelsespulje er et lille uddrag af Tolv måneder netop nu ved at blive oversat til engelsk af den herboende amerikanske digter og oversætter Nina Sokol.Tolv_maaneder-forside-iPadcover-112x150

Ideen med sådan en prøveoversættelse er naturligvis at forsøge at gøre et engelsk eller amerikansk forlag interesseret i Tolv måneder. Det er i sig selv en lang og omstændelig proces, der kun lykkes for de færreste, så forventningerne til atTolv måneder på et tidspunkt udkommer i en engelsksproget version er foreløbig yderst moderate. Omvendt så skal det i al fald forsøges!

Ikke mindst fordi en støtte til prøveoversættelse fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg i sig selv er en opmuntring. I kriterierne for støtten hedder det blandt andet: I vurderingen af ansøgningen lægges der vægt på værkets kvalitet og på oversætterens kvalifikationer.

I løbet af et par uger er prøveoversættelsen klar, og så skal der bankes på nogle agent- og forlagsdøre i den engelske og amerikanske bogverden:)